فایل های دسته بندی داستانی - صفحه 1

داستان ماجرای گل و فیل

نام داستان: ماجرای گل و فیل نوشته ای از داستان: روزی از روز ها یک فیلی از کنار یک گلی صورتی رد می شود و بوی گل را استشمام می کند و می گوید چه بوی خوبی است... تعداد صفحات: 1

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان قطع درخت

نام داستان: قطع درخت نوشته ای از داستان: روزی روزگاری یک خانه ای که در کنارش یک مزرعه ای سر سبز بود درون این مزرعه یک درخت بزرگی وجود داشت... تعداد صفحات: 1

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان داستان قایقی پر از گل بروی آب دریا

نام داستان: قایقی پر از گل بروی آب دریانوشته ای از داستان: زن و مردی در جنگلی زندگی می کردند و بعد از مدتی این زنه بچه دار می شود و یک پسر رو به دنیا می آورد که نام او را هابن می گذارند...تعداد صفحات: 1

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان عاشقی در نگاه اول

نام داستان: عاشقی در نگاه اول نوشته ای از داستان: داستان از جایی شروع می شود که یک پسری در ایام خاص به مکان تفریحی می رود و در آن مکان سرگرم شود... تعداد صفحات: 2

قیمت : 1,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان دو برادر با یک کفش

نام داستان: دو برادر با یک کفش نوشته ای از داستان: روزی روزگاری دو برادر فقیر به نام رندین و برلین در یک خانه ای ساده زندگی می کردند و به دلیل بی پولی هنگامی که رندین از مدرسه می آمد زود کفش هایش را در می آوُرد و به برادرش برلین می داد و برلین نیز...

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان دزدی پسربچه از آغوش مادر

نام داستان: دزدی پسربچه از آغوش مادر نوشته ای از داستان: روزی از روز ها زنی 50ساله یکه بچه ای را به دنیا می آورد و بعد از 4سال پدر بچه از دنیا می آرود. تعداد صفحات: 2

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان دانش آموز متفاوت

نام داستان: دانش آموز متفاوت نوشته ای از داستان: در یک مدرسه ای پسری به نام شوبن و دوست او سونی باهم درس می خواندند سونی بچه زرنگ بود ولی شوبن تنبل و همیشه مورد تمسخر قرار می گرفت... تعداد صفحات: 1

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان پسرک خوش قلب

نام داستان: پسرک خوش قلب نوشته ای از داستان: پسری به نام مانی نزد پدربزرگش زندگی می کرد پدربزرگ مانی مریض بود و مانی همیشه دارو های پدر بزرگش را سر وقت به آن می داد و پدربزرگش را مداوا می کرد... تعداد صفحات: 2

قیمت : 1,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان به دنبال گنج

نام داستان: به دنبال گنج نوشته ای از داستان: پسری 14ساله به نام مانجی با پدرش در یک خانه ای زندگی می کرد پدر مانجی به خود می گفت من پسر دارم و هیچ کاری نمی کنم خدایا چکار کنم او به خوراک و پوشاک نیاز دارد... تعداد صغحات: 3

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی