تبلیغات

فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از پارشال فلوم و جسم شناور

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از پارشال فلوم و جسم شناور

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از مولینه

اندازه گیری دبی کانال با استفاده از مولینه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع با روش بار ثابت

اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع با روش بار ثابت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي شيميايي و ميكروبي آب آب‌انبارهاي روستايي در استان گلستان 15 ص

بررسي شيميايي و ميكروبي آب آب‌انبارهاي روستايي در استان گلستان 15 ص-به صورت فایل ورد و قابل ویرایش

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طـرح تفصيلي اجـرايـي حوزه‌ آبخيز لوه

طـرح تفصيلي اجـرايـي حوزه‌ آبخيز لوه 54 ص

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اهميت آب و فاضلاب

اهميت آب و فاضلاب 29 صفحه ایی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آلودگی آب و راه های کنترل آن

در این آلودگی آب تعریف و عومل آلودگی آب توضیح داده شده در نهایت راه های کنترل آن شرح داده می شود

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آلودگی خاک و راهای مقابله با آن

در این فایل بعد از تعریف خاک عوامل و منابع آلوده کننده خاک و در نهایت راه های کاهش آلودگی خاک مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

یوتریفیکاسیون چیست و فرآیند ایجاد آن

در این فایل پدیده یوتریفیکاسیون چگونگی ایجاد آن و منابع آن شرح داده می شود

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی