فایل های دسته بندی دفترچه راهنما - صفحه 1

پاورپوینت آسیب های شانه

بخش شانه شامل مفاصل زیراست : مفصل شانه که شامل برجستگی سراستخوان بازو وحفره گلنوئید استخوان کتف است.کپسول این مفصل شل وآزاد بوده وامکان هرگونه حرکت در دامنه وسیع رافراهم میکند.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل