تبلیغات

فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

تحقیق در خصوص استراتژی بازاریابی در مرحله بلوغ و افول

همین که یک بازار بالغ میشود ، حجم کل فروش باثبات میشود ، و خریدارانی که بهقصد تعویض خرید میکنند در مقایسه با خریدارانی که برای اولین بار اقدام به خریدیک محصول میکنند ، بخش بیشتری از آن حجم فروش را ایجاد میکنند.بنابراین ،یک هدف بازاریابی اصلی تم...

قیمت : 2,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

تعريف استهلاك استهلاك را به كاهش فايده يك قلم يا يك نوع دارايي ثابت بر اثر عواملي چون مرور زمان، فرساي ناشي از كار و نابابي تعريف كرده اند. قانون تجارت، پايين آمدن ارزش دارايي ثابت را كه در نتيجه استعمال، تغييرات فني و يا علل ديگر حادث شود موجب ...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد در خصوص ورشكستگي و اثرات آن

فایل ورد در خصوص ورشكستگي و اثرات آن -به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد در خصوص نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

فایل ورد در خصوص نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه-به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد در خصوص نقش مديريت استراتژيکي در رشداقتصادي مناطق

فایل ورد در خصوص نقش مديريت استراتژيکي در رشداقتصادي مناطق -به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد در خصوص نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

فایل ورد در خصوص نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا-به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد در خصوص مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني

فایل ورد در خصوص مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني-به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد در خصوص تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma

فایل ورد در خصوص تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma-به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد در خصوص معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی