فایل های دسته بندی رواشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اثرات استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اثرات استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تفاوت‌هاي فردي در رابطه مابين رضايت نسبت به پاداش‌هاي شغلي و رضايت‌

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تفاوت‌هاي فردي در رابطه مابين رضايت نسبت به پاداش‌هاي شغلي و رضايت‌

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یادگیری ترکیبی برای دوره های غیرکلامی: تجارب دانشجوی معماری داخلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یادگیری ترکیبی برای دوره های غیرکلامی: تجارب دانشجوی معماری داخلی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مطالعه انواع مختلف سوء استفاده در دوران کودکی و سلامت روان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مطالعه انواع مختلف سوء استفاده در دوران کودکی و سلامت روان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان لبنانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان لبنانی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی شخصیت، تعامل اجتماعی و وابستگی به استفاده از تلفن همراه

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی شخصیت، تعامل اجتماعی و وابستگی به استفاده از تلفن همراه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نیاز به آموزش راهنمایی و مشاوره برای معلمان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نیاز به آموزش راهنمایی و مشاوره برای معلمان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی